Truyện kiếm hiệp
 

Thiên Long bát bộ (bản mới) (Hồi 36(b))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 994
Canh khuya một giấc mơ màng,
Hỏi người trong mộng hỡi chàng là ai.
Ðây Bồng Lai, đấy Thiên Thai,
Người nay hóa bướm, bướm mai thành người.
*
* *

Y nghĩ bụng Ðồng Mỗ đã đến được nơi an toàn rồi, không cần phải có
mình ở bên cạnh nữa liền nói:
- Tiểu tăng là đệ tử Phật môn, không thể đứng nhìn thí chủ tàn Sát chúng
Sinh,... thôi... thôi tiểu tăng xin cáo từ.
Ðồng Mỗ nói:
- Ngươi đi đâu thế?
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng trở về chùa Thiếu Lâm.
Ðồng Mỗ nổi cơn lôi đình nói:
- Ngươi không được đi đâu cả, phải ở đây hầu hạ ta, đợi khi nào ta luyện
thành thần công rồi lấy được mạng con tiện nhân kia, lúc đó ta Sẽ thả cho
ngươi đi.
Hư Trúc nghe bà ta nói Sau khi luyện thành thần công rồi Sẽ đi giết Lý
Thu Thủy, lại càng không muốn tiếp tay tạo thêm ác nghiệp, lập tức đứng lên
nói:
- Tiền bối, dẫu cho tiểu tăng có khuyên thì thí chủ cũng nhất định không
nghe. Huống chi tiểu tăng kiến thức nông cạn, ăn nói vụng về, không biết
phải nói gì để khuyên can, theo thiển ý thì oan gia nên cởi chứ đừng nên buộc,
hễ buông tay được thì nên buông tay.
Y vừa nói vừa đi về hướng bậc thang đá. Ðồng Mỗ quát lên:
- Mau đứng lại, ta không cho ngươi đi.
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng cứ đi!
Y định nói tiếp: "Chúc bà luyện thành thần công" thế nhưng lại chợt
nghĩ ra nếu như bà ta luyện được thần công rồi thì không phải chỉ Lý Thu
Thủy nguy hiểm đến tính mạng mà bọn Ô Lão Ðại ba mươi Sáu động chủ,
bảy mươi hai đảo chủ, đến cả Mộ Dung Phục, Ðoàn Dự vân vân e rằng cũng
chết tươi, càng nghĩ càng ghê, chân đã đạp lên bậc đá.
Ðột nhiên hai đầu gối tê đi, ngã lăn ra, kế đó hông cũng đau nhói, toàn
thân không còn cử động nữa, biết là đã bị Ðồng Mỗ điểm huyệt rồi. Trong
hầm tối đen, bà ta không cử động chỉ lăng không điểm huyệt đã phong bế
huyệt đạo của y, xem ra với một cao thủ như thế này, tốt hơn hết là bà ta bảo
Sao làm vậy, chứ không cách gì phản kháng. Trong bụng y thấy bình tĩnh lại
bèn lẩm nhẩm đọc kinh:
- Người tu hành khi gặp chuyện khổ thì hãy nhớ đến những kiếp trước.
Bỏ gốc mà đi tìm ngọn chỉ càng dậy lên nỗi yêu thương, oán hận. Dẫu hôm
nay mình không phạm tội, ắt hẳn trước đây đã từng làm. Hãy cam tâm mà
chịu, chớ nên oán trách làm gì. Trong kinh có viết rằng: Gặp chuyện khổ
cũng đừng lo Sầu ấy là người hiểu biết...
Ðồng Mỗ xen vào:
- Ngươi niệm cái kinh quỉ quái gì thế?
Hư Trúc đáp:
- Thiện tai! Thiện tai! Ðây là Nhập Ðạo Tứ Hạnh Kinh của Bồ Ðề Ðạt
Ma.
Ðồng Mỗ nói:
- Ðạt Ma là tổ Sư của phái Thiếu Lâm các ngươi, ta cứ tưởng hắn ta có
tài thông thiên triệt địa, ai biết đâu lại ỏn à ỏn ẻn, chỉ là một gã hòa thượng
thối tha không một chút cốt cách gì.
Hư Trúc đáp:
- A Di Ðà Phật! A Di Ðà Phật! Tiền bối chớ có vọng ngôn.
Ðồng Mỗ nói:
- Trong cái cuốn kinh quỉ quái của nhà ngươi có nói là nếu tu đạo mà
gặp chuyện khốn khổ, chẳng qua là do những chuyện làm từ trước, phải cam
lòng chịu đựng, không được oán trách. Như thế có nghĩa là người khác dày vò
hành hạ ngươi thế nào chăng nữa, ngươi cũng bằng lòng ráng chịu, không kêu
ca chứ gì?
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng trình độ tu tập nông cạn, bị ngoại ma xâm lấn, nội ma nẩy
Sinh, e rằng không kháng ngự nổi.
Ðồng Mỗ nói:
- Hiện giờ công phu bản môn Thiếu Lâm của nhà ngươi không còn chút
nào, còn công phu phái Tiêu Dao thì chỉ mới được một chút xíu, mất thì nhiều
được chưa bao nhiêu, quả là tội nghiệp. Nếu ngươi nghe lời ta thì ta Sẽ đem
thần công của phái Tiêu Dao truyền hết cho ngươi, khi đó ngươi Sẽ trở nên vô
địch thiên hạ, chẳng nở mày nở mặt hay Sao?
Hư Trúc chắp hai tay, lại tiếp tục niệm kinh:
- Chúng Sinh không có bản ngã nên vui buồn Sướng khổ đều là do duyên
mà thành. Nếu được những điều vinh dự cũng là do tích nhân từ trước tạo ra
nên hôm nay mới được như thế. Ðến khi duyên hết rồi thì trở lại là không, có
gì mà vui đâu? Ðược hay mất cũng đều là do duyên chứ cái tâm không hề
tăng hay giảm.
Ðồng Mỗ quát lên:
- Hứ hứ! Chỉ ba lăng nhăng bá xàm bá láp! Ngươi võ công thấp kém, đi
đâu cũng bị người ta hiếp đáp, cũng như hiện giờ ngươi bị ta phong trụ huyệt
đạo, ta muốn đánh muốn chửi gì ngươi cũng đâu có phản kháng được. Cũng
như ta thần công chưa thành mới phải trốn tránh nơi đây, để cho con tiện
nhân Lý Thu Thủy ở ngoài làm vương làm tướng. sư phụ ngươi cho ngươi
bức tranh, chẳng phải là bảo ngươi đi tìm người truyền thụ võ công để đánh
bại tiểu quỉ Ðinh Xuân Thu hay Sao? Trên đời này mạnh thì chèn ép được
người khác, yếu thì bị người ta chèn ép, nếu như ngươi muốn bình an khoái
lạc thì phải là kẻ mạnh nhất mới được mà thôi.
Hư Trúc lại tiếp tục niệm kinh:
- Người đời đắm chìm trong mê muội, đâu đâu cũng tham lam cầu chút
danh. Chỉ có thiền Sư mới hiểu được đâu là thực nên lý lẽ ngược lại với người
thường, tâm được an mà không cần làm gì cả, bên ngoài cứ theo thế mà vận
hành. Ba thế giới đều khổ cả, có ai được yên đâu? Kinh có viết: Còn cầu thì
còn khổ, chỉ hết cầu mới Sướng mà thôi.
Hư Trúc tuy không có tài biện thuyết nhưng kinh văn này y thuộc làu
làu. Thiên Nhập Ðạo Tứ Hạnh Kinh này là do Ðàm Lâm chép ra, mà Ðàm
Lâm là học trò của đạt Ma khi ông từ Nam Thiên Trúc qua Trung Hoa, là
cuốn kinh chép những lời nói của Sư tổ, tuy chỉ có vài trăm chữ nhưng đã là
Sư chùa Thiếu Lâm thì người nào cũng phải đọc. Y thuận miệng tụng kinh
nhưng câu nào câu nấy đều phản bác những lời của Ðồng Mỗ.
Ðồng Mỗ bản tính vốn rất là hiếu thắng ngang ngược, mấy chục năm
nay nói ra câu nào thật chẳng khác gì pháp dụ, thị tì bộc phụ dưới tay có ai
dám cãi mụ ta một câu, ngay cả những kỳ nhân dị Sĩ của ba mươi Sáu động,
bảy mươi hai đảo tuy đều là những kẻ hào kiệt cao ngạo cũng phải răm rắp
tuân theo, coi bà ta chẳng khác gì thần tiên, ngờ đâu hôm nay lại bị một chú
tiểu đốp chát khiến cho phải ứ họng không cãi vào đâu được.
Ðồng Mỗ cực kỳ tức tối, giơ chưởng phải lên định đánh xuống đầu Hư
Trúc nhưng bàn tay vừa Sắp đụng vào huyệt Bách Hội thì chợt nghĩ ra: "Nếu
ta đánh chết tiểu hòa thượng này, y vô tri vô giác, chẳng hóa ra mình Sai mà
hắn đúng hay Sao, chậc chậc, trên đời này lẽ nào để cho hắn được lợi như
thế?". Nghĩ thế bèn thu chưởng lại, tự mình điều tức vận công.
Một hồi Sau, ba ta mới nhảy lên trên những bực đá, đẩy cửa đi ra, bẻ một
cành cây làm gậy chống, đi về phía ngự hoa viên. Lúc này bà ta công lực đã
hồi phục khá nhiều, tuy cụt một chân nhưng thân thể nhẹ như chiếc lá, bọn
ngự tiền hộ vệ làm Sao phát giác được?
Bà ta bắt trong vườn hoa hai con bạch hạc, hai con khổng tước rồi quay
về hầm nước đá. Hư Trúc nghe tiếng đi ra, lại nghe tiếng đi về, rồi nghe chim
kêu oác lên liền niệm mấy câu A Di Ðà Phật, không biết làm Sao hơn, đành có
Sao chịu vậy.
Ngày hôm Sau đến giờ ngọ, trong băng khố tối đen không biết ngày đêm
nhưng chân khí trong người Ðồng Mỗ dâng lên, biết đã đến giờ luyện công,
liền cắn đứt cổ một con hạc hút máu. Bà ta luyện công xong rồi, lại cắn cổ
một con bạch hạc khác. Hư Trúc nghe tiếng bèn khuyên giải:
- Tiền bối, con chim đó bà để đến mai cũng được, giết thêm một mạng
có ích gì?
Ðồng Mỗ cười đáp:
- Ngươi thật tốt bụng, ta giết cho ngươi ăn đấy chứ.
Hư Trúc hết Sức kinh hãi vội đáp:
- Không! Không! Tiểu tăng nhất định không ăn đâu.
Ðồng Mỗ vung tay trái ra, nắm lấy dưới cằm y, Hư Trúc không cách gì
kháng cự, miệng đành há hốc ra. Ðồng Mỗ lật con hạc, trút máu vào trong
miệng chú tiểu. Hư Trúc thấy một luồng máu nóng chảy thẳng xuống họng
mình, toan ngậm yết hầu lại nhưng huyệt đạo đã bị chế ngự, không còn tự chủ
gì được, trong bụng vừa bồn chồn, vừa tức tối, hai giòng lệ dàn dụa trào ra.
Ðồng Mỗ trút hết máu hạc rồi, tay phải đè vào huyệt Linh Ðài ở Sau
lưng Hư Trúc, giúp cho chân khí vận chuyển, Sau đó lại điểm các huyệt Quan
Nguyên, Thiên Ðột, khiến cho y không cách nào nôn ra được nữa, cười hì hì
nói:
- Tiểu hòa thượng, giới luật cửa Phật không ăn đồ huân tinh của ngươi
thế đã gọi là phá chưa? Giới thứ nhất phá rồi thì giới thứ hai có còn giữ được
chăng? Hứ, trên đời này kẻ nào dám chống lại ta thì ta Sẽ đối phó đến kỳ
cùng. Nói tóm lại, ta Sẽ không để cho ngươi làm hòa thượng được nữa.
Hư Trúc tức đến chết được, nghẹn ngào không nói ra lời. Ðồng Mỗ cười
nói:
- Trong kinh có viết rằng: Cầu cái gì cũng đều khổ cả, chỉ có vô cầu mới
là Sung Sướng thôi. Ngươi một lòng một dạ tuân thủ giới luật Phật môn, thế là
"cầu" rồi còn gì, cầu mà không được trong lòng Sinh ra khổ Sở. Ngươi nên an
tâm vô vi, hình tùy vận chuyển, nếu giữ được Phật giới thì giữ mà không giữ
được thì thôi, ấy đó chính là "vô cầu" đó! Ha ha! Ha ha!
Cứ như thế hơn hai tháng trời, Ðồng Mỗ đã hồi phục được công lực bằng
năm tám mươi tuổi, ra vào băng khố cũng như ngự hoa viên vô hình vô ảnh
chẳng khác gì ma quỉ, nếu không phải vì còn e ngại Lý Thu Thủy thì đã rời
hoàng cung rồi. Mỗi ngày Sau khi uống máu luyện công thì bà ta lại điểm
huyệt Hư Trúc, lấy máu tươi, thịt Sống các loại cầm thú nhét vào mồm Hư
Trúc cho xuống ruột, đợi hai giờ Sau, đồ ăn trong bụng Hư Trúc tiêu hóa hết
rồi, không cách gì có thể ụa ra được, lúc đó mới giải huyệt cho y. Hư Trúc ở
trong hầm băng bị bắt ép ăn tươi nuốt Sống như thế, trong khung cảnh tối mịt
không thấy ánh mặt trời, quả thực khổ não không đâu kể xiết, chỉ đành tụng
niệm kinh văn, lấy câu "gặp khổ không lo buồn ấy là người thức thời, thông
đạt tình lý" để cố gắng tự an ủi mình.
Hôm đó Ðồng Mỗ lại nghe y lèm bèm tụng niệm cái gì mà "người tu đạo
nếu gặp cảnh khổ thì nên nghĩ đến các kiếp trước của mình", với chẳng "cam
tâm chịu khổ không buông lời oán than" bèn cười khẩy mà bảo:
- Bao nhiêu thỏ hạc hươu công các loại tanh hôi ngươi đã nếm Sạch rồi,
tu hành Sao nổi? Còn gì nữa mà kinh với kệ?
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng bị tiền bối ép uổng, không phải do tự nguyện, không thể nói
là phá giới được.
Ðồng Mỗ cười nhạt:
- Thế nếu không ai bức bách ngươi thì ngươi nhất định không phá giới
hay Sao?
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng giữ mình trong Sạch, nhất định không làm bại hoại qui củ
Phật môn.
Ðồng Mỗ nói:
- Ðược, để thử xem Sao.
Hôm đó bà ta không ép Hư Trúc uống máu ăn thịt. Hư Trúc mừng lắm,
luôn mồm cảm tạ. Ngày hôm Sau bà ta cũng không bắt Hư Trúc ăn mặn,
nhưng bụng y đói đến Sôi lên Sùng Sục bèn nói:
- Tiền bối, thần công của bà đã luyện xong, không còn cần tiểu tăng hầu
hạ nữa. vậy tiểu tăng xin cáo từ.
Ðồng Mỗ nói:
- Ta chưa cho ngươi đi.
Hư Trúc đáp:
- Tiểu tăng bụng đói lắm, vậy phiền tiền bối kiếm cho chút rau dưa cơn
trắng ăn cho qua bữa.
Ðồng Mỗ đáp:
- Thế thì được.
Nói xong điểm huyệt y để Hư Trúc không thể nào đào tẩu rồi tự mình đi
ra. Chẳng bao lâu bà ta đã quay trở về băng khố. Hư Trúc ngửi thấy mùi
thơm Sực nức, nước dãi chảy ra đầy mồm, cạch cạch cạch Ðồng Mỗ đã để ba
cái bát xuống trước mặt nói:
- Một bát là thịt quay, một bát là gà xối mỡ, còn một bát là cá chép
chưng đường, mau ăn đi.
Hư Trúc kinh hãi nói:
- A Di Ðà Phật! Tiểu tăng thà chết chứ không ăn.
Ba bát thịt quay cá hấp bốc mùi thơm xông vào mũi, y cố gắng nén nhịn,
lẩm nhẩm đọc kinh. Ðồng Mỗ thò tay bốc thịt gà ăn, miệng nhai chóp chép,
luôn mồm tấm tắc ra chiều ngon lành lắm, Hư Trúc vẫn chỉ tiếp tục niệm
Phật.
sang ngày thứ ba Ðồng Mỗ lại đến ngự trù lấy mấy bát đồ mặn đem về,
nào là đùi hầm, hải Sâm, bàn tay gấu, vịt quay, hương thơm lại càng nồng nàn.
Hư Trúc tuy đói đến không còn chút hơi Sức nào nhưng vẫn cố nhịn không
ăn. Ðồng Mỗ nghĩ thầm: "Trước mặt ta ngươi còn giữ kẽ nên nhất định không
ăn chứ gì!". Nghĩ thế bèn đi ra ngoài hầm băng, một hồi lâu chưa chịu về,
nghĩ thầm: "È rằng không thể nào ngươi không ăn vụng cho được!". Ngờ đâu
khi trở lại lấy mấy bát đồ ăn ra chỗ Sáng xem xét, hóa ra đến một giọt canh
cũng không đụng đến.
Qua ngày thứ chín, Hư Trúc đến niệm kinh cũng không còn Sức, chỉ nhai
đỡ mấy miếng băng cho đỡ khát chứ nhất định không chịu thò tay lấy đồ ăn
mặn đặt ngay trước mặt. Ðồng Mỗ tức quá, giơ tay chộp lấy ngực y, cầm
ngay bát thịt quay từng miếng nhét vào miệng Hư Trúc. Tuy bà ta ép cho Hư
Trúc ăn mặn được nhưng thấy rằng quả là phen đấu trí này mình đã thua,
trong cơn cuồng nộ, bốp bốp liên tiếp tát cho y đến ba bốn chục cái liền, vừa
đánh vừa chửi:
- Ðồ hòa thượng chết bầm, ngươi chống lại mỗ mỗ thì cho mi biết tay ta.
Hư Trúc không giận mà cũng không tức, chỉ lẩm nhẩm đọc kinh.
Hôm đó đang mơ màng, trong giấc điệp đột nhiên Hư Trúc ngửi thấy
mùi hương thoang thoảng, không phải thơm như mùi trầm đốt trước Phật
điện, cũng chẳng phải mùi thịt mùi cá, chỉ thấy toàn thân Sảng khoái không
biết bao nhiêu mà kể, trong cơn mơ mơ hồ hồ, bỗng thấy vật gì mềm mềm
nằm tựa lên ngực mình khiến y kinh ngạc tỉnh giấc, đưa tay mò thử thấy nơi
bàn tay chạm phải nhân nhụi ấm áp, hóa ra là một người hoàn toàn không
mặc quần áo gì cả. Y hoảng hốt kêu lên:
- Tiền bối, bà... bà Sao thế này?
Người kia đáp:
- Ta... ta đang ở đâu đây? sao lại lạnh thế?
Åm thanh kiều mị chính là tiếng một cô gái chứ không phải là Ðồng Mỗ.
Hư Trúc kinh hãi đến chết Sững, run run hỏi:
- Cô... cô... là ai?
Thiếu nữ đáp:
- Ta... ta... lạnh quá, thế ngươi là ai?
vừa nói vừa tựa vào người Hư Trúc. Hư Trúc toan đứng lên tránh ra chỗ
khác, tay trái đưa ra đỡ lấy vai cô gái, tay phải giữ lấy tấm eo thon. Năm nay
y đã hai mươi bốn tuổi, trong Suốt hai mươi bốn năm nơi chùa Thiếu Lâm chỉ
biết niệm kinh tham thiền, trước giờ chỉ mới nói chuyện với ba người đàn bà
là A Tử, Ðồng Mỗ và Lý Thu Thủy. Thế nhưng yêu Sắc đẹp, thích đàn bà là
chuyện trời Sinh, tuy Hư Trúc cẩn thủ giới luật nhưng mỗi khi ngày xuân ấm
áp, chim kêu hoa nở, cũng không khỏi rộn ràng trong lòng nhen nhúm
chuyện gái trai. Có điều y chưa từng biết mùi vị đàn bà ra Sao, chỉ tưởng
tượng nên không khỏi Suy nghĩ mông lung, cũng chẳng bao giờ dám đề cập
với Sư huynh Sư đệ. Lúc này tay y chạm phải làn da mịn màng mềm mại của
cô gái, trái tim tưởng chừng như muốn nhảy từ lồng ngực ra ngoài, nhưng lại
không Sao buông ra được.
Cô gái ậm ừ một tiếng, quay người lại, đưa tay bá cổ anh chàng. Hư Trúc
chỉ cảm thấy hơi thở nàng phả ra thơm như lan, mùi Son môi nồng nàn, khiến
cho trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy, ấp úng:
- Cô... cô... cô...
Thiếu nữ nũng nịu:
- Thiếp Sao bên ngoài thì lạnh quá mà trong lòng lại nóng bừng.
Hư Trúc không còn tự chủ nỗi nữa, hai tay hơi ghì kéo cô ta vào lòng. Cô
gái lại ậm ừ mấy tiếng, hai bên cùng chúm môi ghé miệng đặt một nụ hôn.
Thiền môn công phu của phái Thiếu Lâm Hư Trúc tu tập được đã bị Tiêu
Dao Tử hóa tán hết cả rồi, bao nhiêu định lực mất hết, chỉ còn là một thanh
niên chưa từng biết mùi đời, nay ở trong cảnh gợi cảm thế này thì còn làm
Sao kháng cự nổi, thành thử mỗi lúc ôm cô gái một chặt hơn, trong giây lát
thần trí đâu đâu không còn biết ra Sao nữa. Còn cô gái thì nóng rực như thiêu,
đón nhận ngay Hư Trúc là người bạn tình.
Không biết bao lâu, lửa dục của Hư Trúc dần dần lắng xuống, hoảng hốt
kêu "Chết rồi!" tưởng chừng như muốn nhảy dựng lên. Thế nhưng thiếu nữ
vẫn ôm chặt lấy Hư Trúc, nũng nịu:
- Ðừng,... đừng... đừng bỏ em.
Hư Trúc bấy giờ thần trí đã tỉnh táo nhưng chỉ thoáng qua trong chớp
mắt rồi lại ôm cô gái vào lòng, chìm trong thuyền tình bể ái, dường như
không biết thế nào cho đủ. Hai người quấn quít bên nhau, lại thêm hơn một
nửa giờ nữa, thiếu nữ mới thỏ thẻ hỏi:
- Hảo ca ca, chàng là ai thế?
Mấy tiếng đó nghe thật đằm thắm êm tai thế nhưng vào tai Hư Trúc thật
không khác gì tiếng Sét giữ trời, run run đáp:
- Ta... ta... Sai lầm quá lắm rồi!
Cô gái ỡm ờ:
- Chàng làm gì mà bảo là Sai lầm?
Hư Trúc ấp úng mãi không Sao trả lời được, chỉ lắp bắp:
- Ta... ta... ta là...
Ðột nhiên dưới hông y tê đi, đã bị điểm trúng huyệt đạo, rồi một chiếc
chăn phủ lên, người con gái trần truồng kia đã tuột ra khỏi vòng tay. Hư Trúc
kêu lên:
- Cô... cô đừng đi, đừng đi!
Trong đêm tối có mấy tiếng cười khẩy, chính là Ðồng Mỗ. Hư Trúc
hoảng hốt tưởng chừng như muốn ngất đi, nằm phục dưới đất, đầu óc trống
rỗng, chỉ nghe tiếng Ðồng Mỗ bồng cô gái chạy ra khỏi hầm băng.
Chẳng bao lâu Ðồng Mỗ đã quay trở lại, cười hỏi:
- Này chú tiểu, ta cho chú mày hưởng tận diễm phúc nhân gian, bây giờ
tạ ơn ta thế nào đây?
Hư Trúc luống cuống:
- Tôi... tôi...
Trong lòng rối như mớ bòng bong, không nói được gì. Ðồng Mỗ giải
huyệt cho y, cười hỏi:
- Ðệ tử Phật môn có phải giữ giới tà dâm không nhỉ? Cái này là chính
ngươi phạm giới, hay là bị mỗ mỗ bức bách? Ngươi nói một đằng, làm một
nẻo, tiểu hòa thượng phong lưu háo Sắc, thử nói ta nghe, thế là Sau rốt mỗ mỗ
thắng hay là ngươi thắng? Ha ha! Ha ha! Ha ha!
Tiếng cười càng lúc càng to, xem ra cực kỳ đắc ý. Hư Trúc chợt hiểu ra,
Ðồng Mỗ vì bực y thà chết chứ không ăn mặn nên đã đi bắt một cô gái về, dụ
cho y phạm vào dâm giới, không khỏi hối hận lại thêm hổ thẹn, đột nhiên
tung người lên, lao đầu vào một khối băng, nghe bình một tiếng lớn, ngã lăn
ra đất.
Ðồng Mỗ hoảng hốt, không ngờ chú tiểu này tính tình lại cương cường
đến thế, vừa mới hưởng cái thú ôn nhu xong, đã toan tự tận, vội vàng giơ tay
kéo y lên xem thử, cũng may mũi vẫn còn thở thế nhưng đầu Sứt mất một
miếng, máu chảy ồng ộc. Bà ta vội vàng rịt vết thương, cho Hư Trúc uống
một viên Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn, miệng mắng:
- Ngươi khùng à? Nếu trong người mi không có Bắc Minh chân khí hộ
thể thì va đầu như thế ắt là đi đời nhà ma rồi!
Hư Trúc Sụt Sùi nói:
- Tiểu tăng tội nghiệt thâm trọng, hại người mà hại cả mình, không còn
xứng đáng làm người nữa.
Ðồng Mỗ cười:
- Ha ha! Nếu nhà Sư nào hễ phạm giới đều tự tử cả thì trên đời này còn
được bao nhiêu hòa thượng nữa?
Hư Trúc chưng hửng, nghĩ lại tự kết liễu đời mình là đại kỵ của nhà Phật,
mình trong cơn phẫn khích hóa ra đã phạm giới. Y ngồi tựa vào khối băng,
không biết phải tính thế nào, trong lòng tự oán tự trách, tuy ăn năn nhưng
cũng bâng khuâng nhớ đến thiếu nữ kia, bao nhiêu êm đềm đằm thắm, cuồn
cuộn dâng lên trong đầu, đột nhiên hỏi:
- vị... vị cô nương đó, là ai thế?
Ðồng Mỗ cười khanh khách nói:
- Cô gái đó năm nay mười bảy tuổi, xinh tươi thanh nhã, không ai Sánh
kịp.
Mới rồi trong hầm tối đen, Hư Trúc không thấy diện mạo cô gái như thế
nào, nhưng da thịt gần gũi, thỏ thẻ bên tai, chỉ nghĩ cũng đủ biết là một giai
nhân nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ nghe Ðồng Mỗ nói là "đoan lệ tú
nhã, vô Song vô đối", tự nhiên thở dài một tiếng. Ðồng Mỗ mỉm cười:
- Ngươi có nhớ đến nó hay không?
Hư Trúc không dám nói láo nhưng cũng không dám đương nhiên thừa
nhận, chỉ đành thở dài thêm một lần nữa. Trong mấy tiếng đồng hồ Sau đó,
Hư Trúc lúc nào cũng mơ mơ màng màng, Ðồng Mỗ lại để mấy bát thịt vịt,
thịt gà toàn đồ mặn trước mặt, y cảm thấy không còn gì để giữ nữa, nghĩ
thầm: "Ta nay thành tội nhân của cửa Phật rồi, đã bái nhập môn phái khác, lại
phạm vào Sát giới, dâm giới, còn nói gì đệ tử thiền môn được nữa?". Y liền
cầm gà cầm thịt lên ăn, có điều ăn mà chẳng thấy ngon lành gì, ngơ ngơ ngẩn
ngẩn hai dòng lệ chứa chan. Ðồng Mỗ cười nói:
- Cứ theo thiên tính mà làm, ấy mới là chân nhân, là một hảo tiểu tử.
Lại thêm hai giờ nữa, Ðồng Mỗ lại đi bồng cô gái lõa thể kia quấn chăn
đem về, để vào lòng y, rồi bỏ lên tầng trên của hầm băng, bỏ mặc hai người ở
dưới tầng thứ ba. Thiếu nữ lửng lơ thở hắt một hơi nói:
- sao thiếp lại có một cơn mộng lạ, Sợ hết hồn, mà lại... mà lại...
Hư Trúc hỏi:
- Mà lại làm Sao?
Cô gái giơ tay bá cổ y dịu dàng nói:
- Mà lại Sung Sướng.
Nói rồi đưa má phải của mình cọ lên má trái Hư Trúc. Hư Trúc chỉ thấy
cô gái mặt nóng bừng bừng, không khỏi động tình, đưa tay ôm lấy vòng eo
thon. Cô gái hỏi:
- Hảo ca ca ơi, liệu có phải em đang nằm mơ chăng? Nếu bảo rằng nằm
mơ, Sao thiếp lại thấy rõ là chàng đang ôm thiếp? Thiếp Sờ thấy mặt chàng
đây mà, lại Sờ thấy cả ngực chàng, cả cánh tay nữa nè.
Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, bộ ngực và cánh tay Hư
Trúc vừa nói:
- Còn như bảo không phải là nằm mơ thì Sao thiếp rõ ràng đang nằm
ngủ trên giường, rồi bỗng nhiên... bỗng nhiên quần áo đâu mất hết, tới cái nơi
vừa tối tăm vừa lạnh ngắt thế này? ở đây tối thật lạnh thật nhưng lại có chàng
kề bên, có chàng đang chờ đợi em, yêu thương em, âu yếm em?
Hư Trúc nghĩ thầm: "Thì ra cô bị Ðồng Mỗ bắt cóc, vẫn mơ mơ màng
màng, thần trí chưa tỉnh táo". Lại nghe thiếu nữ thỏ thẻ bên tai:
- Bình thời mỗi lần thiếp nghe tiếng người đàn ông lạ là đã bẽn lẽn
Sượng Sùng, Sao khi đến đây rồi, thiếp lại... lại tâm thần bay bổng, không còn
tự chủ được nữa? Hứ, bảo là nằm mơ thì lại không phải là mơ, mà bảo là
không phải nằm mơ thì lại giống như nằm mơ. Ðêm hôm qua nằm mơ đã kỳ,
hôm nay Sao lại, không lẽ... không lẽ... hay là hai đứa mình có nhân duyên từ
kiếp trước? Hảo ca ca, chàng là ai thế?
Hư Trúc mất cả hồn vía ấp úng:
- Ta... ta là...
Y định nói "Ta là chú tiểu" nhưng rồi không thể nói ra. Thiếu nữ bất ngờ
giơ tay bịt miệng Hư Trúc nói nhỏ:
- Chàng đừng nói cho thiếp biết làm chi, thiếp... thiếp trong lòng Sợ hãi
lắm.
Hai tay Hư Trúc đang ôm cô gái kéo ghịt lại, hỏi:
- Nàng Sợ cái gì?
Thiếu nữ đáp:
- Thiếp Sợ một khi chàng mở miệng nói ra, giấc mơ của thiếp liền biến
mất khiến cho tỉnh lại. Chàng là người tình trong mộng của thiếp, vậy thiếp
gọi chàng là Mộng Lang, Mộng Lang, Mộng Lang, chàng nghĩ xem cái tên đó
có êm tai không?
Bàn tay nàng đang bịt miệng Hư Trúc đưa chệch Sang vuốt ve đôi mắt,
chiếc mũi, vừa như vỗ về, lại như dùng tay thay mắt, muốn xem hình dạng
tướng mạo người yêu ra Sao. Bàn tay mềm mại kia lần đến mí mắt, rồi lên
đến trán, rồi Sau cùng lên tới đầu. Hư Trúc hoảng hốt nghĩ thầm: "Chết rồi!
Nàng Sờ tới cái đầu trọc của ta". Ngờ đâu cô gái lại Sờ đến một chùm tóc
ngắn. Thì ra Hư Trúc đã ở nơi hầm băng đến hơn hai tháng, cái đầu trọc nay
đã tóc đã dài đến ba tấc. Thiếu nữ dịu dàng hỏi:
- Mộng Lang, Sao tim chàng đập mạnh thế? sao chàng cũng không nói
năng gì cả?
Hư Trúc đáp:
- Ta... lòng ta cũng như nàng, vừa Sung Sướng, vừa lo Sợ. Ta làm ô uế
tấm thân băng thanh ngọc khiết của nàng rồi, dẫu chết vạn lần cũng không
thể báo đáp cho tình nàng được nữa.
Thiếu nữ nói:
- ấy chàng đừng nói thế, chúng mình chẳng qua chỉ ở trong giấc mơ thôi,
đừng Sợ gì cả. Thế chàng gọi em là gì?
Hư Trúc đáp:
- ồ, nàng là cô tiên trong mộng của ta, ta gọi nàng là Mộng Cô, được
chăng?
Thiều nữ vỗ tay reo lên:
- Hay lắm, chàng là mộng lang của thiếp, còn thiếp là mộng cô của
chàng. Cả hai chúng mình cùng có chung một giấc mơ thật đẹp, mãi mãi
không bao giờ tỉnh lại.
Nói đến tâm tình nồng thắm, hai người lại đắm chìm vào giấc mơ không
biết đây là chân hay là huyễn, là nơi trần thế hay là cõi thiên đường?
Mấy giờ Sau, Ðồng Mỗ lại dùng chăn bao cô gái lại, đem đi mất. Ngày
hôm Sau, Ðồng Mỗ lại đem cô gái đến xum họp cùng Hư Trúc, hai người gặp
nhau ngày thứ ba, ý tưởng mơ màng lắng dần, nỗi e thẹn cũng bớt, cùng nhau
ân ái thật thỏa tình. Có điều Hư Trúc trước Sau vẫn không dám nói rõ Sự thực
hai người vì Sao lại gặp nhau, cô gái thì vẫn tưởng mình đang trong cơn
huyễn cảnh, cũng không đề cập đến tình trạng của mình trước khi mình rơi
vào giấc mộng thì Sao.
Ba ngày ân ái triền miên khiến cho Hư Trúc cảm thấy nơi hầm băng lạnh
lẽo tối tăm này quả là một thế giới cực lạc, còn phải qui y Phật pháp để tìm
giải thoát làm gì?
Ðến ngày thứ tư, Hư Trúc Sau khi ăn mấy món bàn tay gấu, thịt hươu
các loại mỹ vị Ðồng Mỗ mang đến, chắc mẩm bà ta Sẽ lại đem thiếu nữ về
cho mình gặp gỡ vui vầy, ngờ đâu hết đứng lại ngồi, Ðồng Mỗ vẫn ngồi yên
không động đậy. Hư Trúc thật chẳng khác nào con kiến bò trong chảo nóng,
bồn chồn không yên, mấy lần toan mở miệng hỏi thăm nhưng lại không dám.
Chờ ngong ngóng như thế đến hơn hai giờ, thái độ Sốt ruột của y Ðồng Mỗ
đều nghe thấy cả, nhưng vẫn mặc kệ. Hư Trúc không còn nhịn nổi nữa, ấp
úng hỏi:
- Tiền bối, cô nương đó... là... là cung nữ trong hoàng cung chăng?
Ðồng Mỗ hừ một tiếng, không trả lời. Hư Trúc nghĩ thầm: "Bà không trả
lời thì ta không hỏi nữa". Thế nhưng nghĩ đến tình ý ôn nhu của cô gái, quả
thực tâm viên ý mã, không tài nào thúc ước được, cố nhịn một hồi, đành phải
van lơn:
- Xin bà làm ơn nói cho vãn bối biết.
Ðồng Mỗ nói:
- Hôm nay không được nói gì nữa, đến mai hãy hay.
Hư Trúc tuy ruột nóng như lửa đốt nhưng không dám nói gì thêm. Y
gắng gượng đợi đến hôm Sau, khi ăn xong mới mở miệng:
- Tiền bối...
Ðồng Mỗ chặn lại:
- Ngươi muốn biết cô nương đó là ai thì có gì khó khăn đâu? Dẫu như
ngươi muốn cùng nàng ta đêm cũng như ngày hai bên chung Sống, mãi mãi
không phân ly, cũng thật dễ dàng...
Hư Trúc mừng hết cỡ, như cởi tấm lòng không Sao nói ra được. Ðồng
Mỗ lại tiếp:
- Thế ngươi có muốn không?
Hư Trúc nhất thời không dáp trả lời, chỉ ấp úng nói:
- vãn bối thật không biết làm Sao báo đáp.
Ðồng Mỗ nói:
- Ta cũng chẳng cần ngươi báo đáp gì cả. Có điều môn Bát Hoang Lục
Hợp Duy Ngã Ðộc Tôn Công của ta còn vài ngày nữa mới luyện xong, mấy
ngày đó yếu khẩn quan đầu, không thể nào Sao nhãng được, đến thực phẩm
cũng không dám ra ngoài lấy nên đồ ăn Sống chín ta đã gom về đây rồi.
Ngươi muốn gặp cô gái xinh đẹp kia thì phải đợi ta đại công cáo thành đã.
Hư Trúc thất vọng lắm, mấy ngày đó ăn không ngồi rồi, chắc hẳn nhớ
nhung khổ Sở nhưng biết rằng lời nói của Ðồng Mỗ là thật, đành đáp lời:
- vâng! Mọi việc cứ theo lời tiền bối dạy bảo.
Ðồng Mỗ lại tiếp:
- Một khi thần công ta luyện thành rồi Sẽ lập tức đi tìm con tiện nhân Lý
Thu Thủy để thanh toán món nợ. Con tiện nhân đó vốn dĩ không phải là địch
thủ của ta, có điều ta không may bị nó chặt đứt một chân, chân khí bị tổn
thương rất lớn; mối đại thù có báo được hay không ta cũng chưa có gì làm
chắc chắn. vạn nhất nếu ta chết về tay con tiện nhân đó, không còn cách gì
đưa cô nương đó đến với ngươi được, âu cũng là ý trời, đành vậy biết làm Sao.
Trừ phi... trừ phi...
Hư Trúc trống ngực đánh thòm thòm, vội hỏi:
- Trừ phi làm Sao?
Ðồng Mỗ đáp:
- Trừ phi ngươi giúp được ta một tay.
Hư Trúc nói:
- vãn bối võ công thấp kém, có giúp gì được tiền bối đâu?
Ðồng Mỗ nói:
- Ta và con tiện nhân quyết đấu, thua được chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Nó muốn thắng ta cũng thật khó khăn, mà ta giết được nó cũng không phải
dễ. Từ hôm nay trở đi, ta lại dạy ngươi pho công phu Thiên sơn Lục Dương
Chưởng. Ðợi khi ta và con tiện nhân giao đấu đến lúc khẩn cấp, ngươi Sử
dụng lộ chưởng pháp này, chỉ cần đụng được vào người nó, chân khí con tiện
nhân Sẽ lập tức tiết ra, thể nào cũng thua.
Hư Trúc trong lòng quả là khó nghĩ tính thầm: "Ta tuy phạm giới thật,
dẫu không thành đệ tử cửa Phật, nhưng bảo ta giúp bà ta giết người, những ác
Sự đó thật Sái lương tâm, không thể nào làm được". Y bèn nói:
- Tiền bối muốn giúp cho một tay đúng ra vãn bối phải vâng lời, nhưng
nếu vì thế mà bà giết được kẻ địch thì tội nghiệt vãn bối thật thâm trọng, vào
cảnh trầm luân, vạn kiếp không thể Siêu Sinh.
Ðồng Mỗ bực tức nói:
- Hứ, cái thứ Sư mô chết toi, ngươi đi tu đã không xong Sao nay lại còn
giữ cái dạ thầy chùa, còn ra trò gì nữa? Những kẻ tệ hại như Lý Thu Thủy,
giết đi có gì là tội nghiệt?
Hư Trúc đáp:
- Dẫu là kẻ đại gian đại ác thì cũng nên giáo huấn cảm hóa, không nên
chém giết bừa bãi.
Ðồng Mỗ cơn giận bừng lên, gay gắt nói:
- Ngươi không nghe lời ta thì đừng tính tới chuyện gặp lại cô nương đó.
Ngươi nghĩ cho kỹ đi.
Hư Trúc lặng thinh không đáp, chỉ còn biết thầm niệm Phật mà thôi.
Ðồng Mỗ thấy y hồi lâu không lên tiếng, vui mừng nói:
- Ngươi vì tiểu mỹ nhân kia nên bằng lòng, có phải không?
Hư Trúc đáp:
- vì cái niềm vui của riêng mình mà làm chuyện tổn thương nhân mạng
thì vãn bối quyết không thể theo. Nếu như đời này kiếp này không còn gặp lại
được cô nương kia, âu cũng là tiền nhân hậu quả của kiếp trước. Túc duyên
ký tận, vô khả cưỡng cầu. Ðến như miễn cưỡng mà cầu còn chưa được huống
hồ phải làm chuyện Sai quấy, tàn ác mà cầu? Như thế lại càng không được
nữa.
Y nói rồi lại tiếp tục niệm kinh:
- Cái nhân từ trước tạo thành mọi việc, duyên hết thì mọi việc cũng hết.
Ðược hay mất cũng đều ở duyên nhưng cái tâm thì không thêm, không bớt. 3
Tuy y nói thế nhưng nghĩ đến từ nay không còn được gặp lại người con
gái kia, trong lòng không khỏi Se lại. Ðồng Mỗ nói:
- Ta hỏi lại ngươi thêm một lần nữa, ngươi có bằng lòng luyện Thiên
sơn Lục Dương Chưởng hay không?
3 Tuùẽ nĩâan sôû ẽâáuễ đuAỷan tâạn ĩỡâen vỡaâ Ñâéẽ tĩâát tueA đuAỷanễ tâam vỡa tâênố ốảâûmâ
Hư Trúc đáp:
- Quả thực không thể tuân lệnh, tiền bối lượng thứ cho.
Ðồng Mỗ giận dữ nói:
- vậy thì ngươi cút đi, cút đi cho xa, càng xa càng tốt.
Hư Trúc đứng lên, khom lưng vái chào nói:
- Tiền bối bảo trọng.
Y nghĩ đến cùng bà ta gần gũi bao lâu nay, mặc dù bị bà ta dẫn dụ cho
mình phá giới, không còn có thể đi tu được nữa, nhưng cũng vì thế mà được
gặp gỡ "Mộng Cô", trong tâm tư Sâu kín cũng thấy Ðồng Mỗ với mình ơn
huệ thì nhiều mà tổn hại thì ít, khi từ biệt không khỏi có chút bùi ngùi bèn nói:
- Mong tiền bối hết Sức giữ mình, vãn bối không còn phục thị người
được nữa.
Y quay người lại, đi lên bậc đá. Hư Trúc Sợ Ðồng Mỗ lại điểm huyệt
mình ngăn không cho đi, vừa để chân vào thạch cấp liền phi thân vọt lên, lồng
ngực chứa đầy Bắc Minh chân khí nên chỉ khoảnh khắc đã lên đến tầng thứ
hai của hầm băng, rồi lại chạy tiếp lên tầng thứ nhất, đưa tay đẩy cửa. Bàn tay
phải của y vừa chạm vào chiếc vòng cửa, bỗng thấy hai chân và Sau lưng đau
nhói, kêu lên:
- ối chà!
Y biết mình đã bị Ðồng Mỗ ám toán, thân hình lảo đảo, Sau hai vai
dường như bị kim đâm, lập tức ngã lăn ra. Chỉ nghe tiếng cười lạnh lẽo đầy
ma quái của Ðồng Mỗ:
- Ngươi đã trúng ám khí của ta rồi, có biết không?
Hư Trúc thấy vết thương ngứa ngáy từng chập, lại đau buốt như kim
chích, chẳng khác gì hàng vạn con kiến cùng cắn một lượt liền nói:
- Dĩ nhiên phải biết.
Ðồng Mỗ cười khẩy:
- Thế ngươi có biết ám khí này là gì không? Chính là sinh Tử Phù đó.
Tai Hư Trúc ù lên, nghĩ đến cả bọn Ô Lão Ðại mỗi khi nhắc đến lá bùa
Sinh tử này ai ai cũng Sợ đến mất vía. Y vẫn tưởng sinh Tử Phù là một mảnh
giấy có thể ám quẻ làm người ta chết được, chứ có ngờ đâu lại là một loại ám
khí, bọn Ô Lão Ðại hung ác ngang ngược là thế, vậy mà bị sinh Tử Phù chế
ngự đều chịu ép một bề, chẳng nói thì cũng biết ám khí này lợi hại dường nào.
Lại nghe Ðồng Mỗ tiếp:
- sinh Tử Phù đã vào trong cơ thể rồi thì mãi mãi không bao giờ có
thuốc giải. Bọn Súc Sinh Ô Lão Ðại dám phản lại Phiêu Miểu Phong, chỉ vì
không muốn bị sinh Tử Phù khống chế, tưởng rằng có thể lên trên núi Phiêu
Miểu ăn trộm được pháp môn phá giải sinh Tử Phù. Bọn cẩu tặc đó Si tâm
vọng tưởng, nên mới có giấc mộng điên rồ kia, chứ phép giải bùa Sinh tử của
mỗ mỗ làm Sao có thể ăn trộm được?
Hư Trúc thấy chỗ bị trúng thương càng lúc càng ngứa, mà càng lúc lại
càng Sâu, chưa tới thời gian một bữa ăn thì ngũ tạng lục phủ chỗ nào cũng
ngứa, chỉ muốn lao đầu vào tường chết quách cho xong để khỏi phải chịu nỗi
khổ này, nhịn không nổi phải lên tiếng rên rỉ. Ðồng Mỗ nói:
- Ngươi có biết hai chữ Sinh tử trong sinh Tử Phù là Sao không? Bây giờ
đã hiểu chưa?
Hư Trúc trong bụng nói thầm: "Biết rồi! Biết rồi! ấy là Sống không được,
chết không xong". Thế nhưng y chỉ có thể rên xiết chứ nào còn hơi Sức đâu
mà trả lời. Ðồng Mỗ lại tiếp:
- Trước khi ra đi, ngươi hai lần nhắc lại nhắn ta cố gắng bảo trọng, trong
lời nói xem ra có chiều thiết tha lo lắng, quả không phải là một đứa trẻ vô
lương tâm. Huống chi ngươi lại cứu tính mạng mỗ mỗ, Thiên sơn Ðồng Mỗ
ân oán phân minh, có thưởng mà cũng có phạt, ngươi So với bọn Ô Lão Ðại
chó chết kia không phải cũng như nhau. Trên người ngươi mỗ mỗ cấy sinh
Tử Phù, ấy là phạt, nhưng lại cho ngươi cách giải, ấy là thưởng.
Hư Trúc phều phào:
- Thế nhưng cũng xin nói trước, nếu tiền bối dùng cái này để uy hiếp, ép
vãn bối làm chuyện... làm chuyện thương thiên hại lý thì tôi... tôi... tôi thà chết
chứ không... không... không...
Hai chữ "khuất phục" y cố gắng mãi mà vẫn không nói ra lời. Ðồng Mỗ
cười khẩy nói:
- Hừ, cứ bộ dạng ngươi xem ra cũng là một kẻ cứng cỏi đấy. Thế nhưng
Sao lại cứ lắp ba lắp bắp không nói ra được? Ngươi có biết An động chủ vì
Sao mà cà lăm hay không?
Hư Trúc kinh hoảng kêu lên:
- Y năm xưa vì trúng phải sinh... sinh... mà đau quá hóa ra... nói... nói...
Ðồng Mỗ nói:
- Ngươi biết thế là được. Lá bùa Sinh tử này một khi phát tác, càng ngày
càng ghê gớm hơn, ngứa ngáy đủ chín chín tám mươi mốt ngày, Sau đó từ từ
bớt dần, tám mươi mốt ngày Sau, lại tăng lên, cứ thế mà trở lại từ đầu, không
bao giờ dứt. Mỗi năm ta Sai người tuần hành các đảo các động, ban cho thuốc
giảm đau bớt ngứa thì sinh Tử Phù trong vòng một năm mới không phát tác.
Hư Trúc bấy giờ mới vỡ lẽ ra, các động chủ đảo chủ vì Sao đối với Ðồng
Mỗ kính Sợ chẳng khác thần minh, cam chịu đánh đập, chẳng qua chỉ mong
có thuốc Sống qua một năm bình an. Nếu đúng thế thì mình từ nay Suốt đời Sẽ
làm thân trâu ngựa cho bà ta Sai khiến hay Sao?
Ðồng Mỗ cùng Hư Trúc Sống gần gũi đã Sắp tròn ba tháng nên cũng
hiểu được tính nết rồi, biết chú tiểu này bề ngoài thì ôn hòa nhưng trong lòng
lại cứng cỏi, đối với người hết Sức khiêm cung nhưng trong lòng lại cực kỳ
câu chấp, quyết không để cho người ta áp bức mà chịu khuất phục bèn nói:
- Ta nói rồi, ngươi So với bọn Súc Sinh Ô Lão Ðại không phải như nhau,
mỗ mỗ không cần phải hàng năm cho người đem thuốc trấn thống chỉ dưỡng
đến cho ngươi, khiến cho ngươi ngày ngày trong dạ không an, ăn chẳng biết
ngon, ngủ không đẫy giấc. Trên người mi mỗ mỗ đã cấy chín lá bùa Sinh tử,
ta Sẽ dạy cho ngươi cách trừ bỏ, nhổ cỏ tận gốc, không bao giờ còn lo hậu
hoạn.
Hư Trúc đáp:
- Nếu thế, xin đa... đa... đa...
Y ấp úng mãi mà không Sao nói thêm được một chữ "tạ". sau đó Ðồng
Mỗ cho y uống một viên thuốc, trong giây lát đau ngứa liền hết ngay. Ðồng
Mỗ nói:
- Nếu muốn trừ lá bùa Sinh tử này cho tuyệt nọc thì phải dùng đến nội
lực nơi lòng bàn tay. Mấy hôm nay thần công ta mới thành không thể vì
ngươi mà tiêu hao nguyên khí, ta dạy cho ngươi phương pháp vận công xuất
chưởng, tự ngươi hóa giải lấy.
Hư Trúc đáp:
- vâng!
Ðồng Mỗ liền dạy cho y làm Sao đưa Bắc Minh chân khí từ Ðan điền lên
Thiên Khu, Thái ất, Lương Môn, Thần Phong, Thần Tàng các huyệt đạo, rồi đi
tới Khúc Trì, Ðại Lăng, Dương Khoát cho tới tận chưởng tâm, luồng chân khí
đó đi theo túc kinh mạch qua đến lòng bàn tay là kỳ công độc đáo của phái
Tiêu Dao, Sau đó dạy cho y mọi cách thu nhả, xoay tròn, vung vẩy, nắm bắt.
Hư Trúc luyện được hai ngày thì đã thuần thục.
Ðồng Mỗ lại nói:
- Bọn chó má Ô Lão Ðại, nhân phẩm tuy kém cỏi nhưng võ công không
phải là dở. Ðám quần hồ cẩu đảng chúng nó qua lại cũng có nhiều tên nội lực
khá gọi là thâm hậu nhưng không đứa nào đủ để hóa giải sinh Tử Phù của ta,
ngươi có biết tại Sao không?
Bà ta ngừng lại một chút, đợi cho Hư Trúc không Sao có thể trả lời được
mới nói:
- Chỉ vì bùa Sinh tử ta cấy vào chúng mỗi loại một khác, thủ pháp cũng
không giống nhau. Nếu dùng thủ pháp dương cương để hóa giải nơi này thì
sinh Tử Phù ở các kinh mạch Thái Dương, Thiếu Dương, Dương Minh Sẽ thấy
dương khí lực đạo gia tăng mãnh liệt, cấu kết với nhau chui vào tạng phủ,
không Sao có thể kiểm Soát được. Còn như lấy lực âm nhu mà hóa giải, thì
các sinh Tử Phù nơi mạch âm như Thái Åm, Thiếu Åm, Quyết Åm lại phát
tác. Huống chi mỗi lá bùa Sinh tử lại bao gồm phần lượng âm dương bất
đồng, người ngoài làm Sao giải nổi? Nếu như trên người có chín lá bùa Sinh tử
thì phải dùng chín cách khác nhau.
sau đó bà ta truyền cho Hư Trúc từng loại thủ pháp, đợi khi luyện kỹ
càng rồi mới cùng y Sách chiêu, dùng nhiều loại thủ pháp âm độc phức tạp để
tấn công, rồi bảo y dùng những cách mới học mà ứng phó. Ðồng Mỗ lại tiếp:
- sinh Tử Phù của ta thiên biến vạn hóa, khi ngươi ra tay gỡ bùa thì phải
tùy cơ ứng biến, nếu như Sai Sẩy, người kia nếu chẳng lập tức ngạt thở mà
chết thì cũng tê bại toàn thân. Phải coi sinh Tử Phù như đại địch, hết tâm hết
Sức đối phó, chớ nên chểnh mảng.
Hư Trúc học rồi khổ luyện, thấy pháp môn Ðồng Mỗ truyền cho cực kỳ
xảo diệu, khí tùy ý chuyển, dù cho thủ pháp kẻ địch có độc địa đến mực nào
đều có thể hóa giải được cả, mà trong phương thức hóa giải lại ngầm Sân các
chiêu thức phản kích. Y càng luyện càng thêm bội phục, mới biết rằng Sở dĩ
sinh Tử Phù có thể khiến cho ba mươi Sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ
bay hồn bạt vía cũng vì uy lực vô cùng, nếu chẳng phải Ðồng Mỗ đích thân
truyền miệng thì chẳng ai ngờ nổi trên đời này lại có phương pháp biến hóa
thần diệu đến thế.
Phải mất bốn ngày liên tiếp y mới luyện được thuần thục cả chín loại
pháp môn. Ðồng Mỗ mừng rỡ, nói:
- Thằng... thằng bé này không phải là ngốc, trong binh pháp có nói: Tri
bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng4 . Nếu như ngươi muốn gỡ sinh Tử Phù thì
4 Tĩọiẽ sọi trỡnố Tỡan Tọû ỹảnĩ ểĩâùể ẽĩR ẽỡù ẽâau: Trả ỳAû trả ỹRễ ỹâùẽĩ ẽĩảỷán ỹâát QâDả (ếảỷát
mvnĩ ỹảỷát nốọôeảễ trâêm trâạn ỳĩỡanố nốuA – ựọu Cỡanố Tĩảỷan) ẽĩọù ỳĩỡanố ẽỡù ẽâau Trả ỳAû trả
ỹRễ ỹâùẽĩ ẽĩảỷán ỹâùẽĩ tĩâénốâ Câau nâeA ởâáA trỡnố Tâm ỏuỡáẽ Cĩẹ đảỷãn nốĩóâ ẽuûâ ẩâ ỏuâùn
Trunố nĩọnố vỷà sâu nốọôeả tâ ẽọù ởâàm ởâe ẽuûâ Tỡan Tọûâ
phải biết cách cấy sinh Tử Phù trước, mà muốn biết cách cấy sinh Tử Phù thì
phải biết sinh Tử Phù là cái gì?
Hư Trúc ngỡ ngàng đáp:
- Là một thứ ám khí.
Ðồng Mỗ nói:
- Ðúng thế, quả là ám khí, thế nhưng ám khí đó hình dạng ra Sao? Giống
tụ tiễn chăng, hay giống cương tiêu? Giống hạt bồ đề, hay giống kim châm?
Hư Trúc Suy nghĩ: "Trên người ta trúng chín ngọn ám khí, chỉ thấy vừa
đau vừa ngứa nhưng Sờ vào thì chẳng thấy đâu, thực không biết được hình
dạng thế nào". Nhất thời y không Sao trả lời được.
Ðồng Mỗ nói:
- Ðây là lá bùa Sinh tử, ngươi cầm xem cho kỹ.
Hư Trúc biết rằng đây là loại ám khí nguy hiểm nhất thiên hạ nên rụt rè
giơ tay đón lấy, vừa để trong lòng bàn tay thấy lạnh ngắt, ám khí đó nhẹ như
không, chỉ là một khối tròn tròn, nhỏ bằng đầu ngón tay út, cạnh Sắc nhưng
mỏng như giấy. Hư Trúc muốn cầm cho thật kỹ, đột nhiên lòng bàn tay mát
rượi rồi chẳng bao lâu không còn thấy cái sinh Tử Phù đó đâu nữa. Y giật
mình hoảng hốt, Ðồng Mỗ có đưa tay lấy lại đâu, Sao món ám khí đó chạy
đâu mất rồi? Quả thực thần xuất quỉ một, không thể tưởng tượng được buột
miệng kêu lên "Chao ôi" trong bụng nghĩ thầm: "Chết rồi! Chết rồi! sinh Tử
Phù đã chui vào lòng bàn tay ta".
Ðồng Mỗ nói:
- Ngươi đã hiểu chưa?
Hư Trúc ấp úng:
- vãn... vãn bối...
Ðồng Mỗ nói:
- sinh Tử Phù của ta chỉ là một phiến băng mong mỏng tròn tròn.
Hư Trúc kêu lên một tiếng, khi đó mới yên tâm, đồng thời minh bạch, thì
ra phiến băng mỏng kia đã bị hơi nóng trong lòng bàn tay làm tan mất rồi,
thành thử trong khoảnh khắc không còn thấy đâu nữa. Lòng bàn tay y nội lực
bừng bừng như trong lò, biến cục băng tan thẳng thành hơi, nên đến vết nước
cũng không còn.
Ðồng Mỗ lại tiếp:
- Nếu muốn học pháp môn phái giải sinh Tử Phù, thì phải học cách làm
Sao phát xạ, mà muốn học cách ném thì phải học cách chế luyện trước. Ðừng
tưởng miếng băng nho nhỏ mỏng dính như thế, nếu muốn chế tạo được mỏng
như giấy, không lủng không vỡ thì chẳng dễ chút nào. Ngươi bỏ chút nước lên
lòng bàn tay, Sau đó vận ngược nội lực, khiến cho chưởng tâm phát ra một
luồng hàn khí lạnh gấp mấy lần nước đá, nước Sẽ thành băng.
sao đó bà ta dạy cho Hư Trúc thế nào là đảo vận nội lực, làm Sao biến
khí dương cương thành khí âm nhu. Tiêu Dao Tử truyền Bắc Minh chân khí
cho y vốn dĩ âm dương đều có nhưng trước đây Hư Trúc chỉ toàn luyện một
lối dương cương, bây giờ nội lực có Sân chỉ cần đi ngược lại là được, không
phải là chuyện khó khăn.
sinh Tử Phù chế tạo được rồi, Ðồng Mỗ lại dạy y thủ kình phát xạ và
cách nhận huyệt cho chính xác, trên miếng băng mỏng kia làm Sao truyền khí
dương cương, lại làm Sao để nội lực âm nhu thêm vào, hoặc là bảy phần âm,
ba phần dương, hoay Sáu phần âm, bốn phần dương, tuy chỉ là hai khí âm
dương, nhưng cái nào trước cái nào Sau cũng đã khác, lại thêm gia giảm bất
đồng, muốn Sao làm vậy thành thử biến hóa vô chừng.
Hư Trúc lại mất thêm ba ngày nữa mới học hết. Ðồng Mỗ vui mừng nói:
- Tiểu tử xem ra cũng không ngốc nghếch đâu, học thế là nhanh lắm,
bao nhiêu công phu cơ bản của sinh Tử Phù ngươi học cả rồi. Còn việc biến
hóa tinh vi, nhận huyệt cho chính xác ấy là chuyện mai Sau.
Ðến ngày thứ tư, Ðồng Mỗ bảo y điều quân nội tức, Song chưởng ngưng
tụ chân khí nói:
- Ngươi bị trúng sinh Tử Phù tại huyệt Åm Lăng Tuyền ở đùi bên phải
bên cạnh khoeo chân, ngươi tay phải vận khí dương cương, dùng pháp môn
thứ hai đánh vào, tay trái vận Sức âm nhu, dùng phương pháp thứ bảy chầm
chậm hút ra. Rút ra ba lần là bao nhiêu nhiệt độc, hàn độc của lá bùa này hóa
giải Sạch.
Hư Trúc theo đúng thế mà làm, quả nhiên bao nhiêu ứ trệ tại huyệt Åm
Lăng Tuyền đều tan hết, các khớp xương linh hoạt trở lại, cảm thấy khoan
khoái vô cùng. Ðồng Mỗ từng việc chỉ điểm, Hư Trúc cũng hóa giải từng nơi,
chín lá bùa Sinh tử đều giải được cả khiến cho y mừng không Sao kể xiết.
Ðồng Mỗ thở phào một cái nói:
- Ngày mai giờ ngọ, thần công của ta Sẽ luyện xong. Trong khi thu công,
nghìn đầu vạn mối cực kỳ hung hiểm, hôm nay ta muốn định tâm Suy nghĩ
một phen, ngươi đừng nói chuyện gì với ta cả để khỏi làm loạn tâm ta.
Hư Trúc vội đáp:
- vâng!
Y nghĩ thầm: "Ngày qua thật mau, không để ý mà đã ba tháng trời rồi".
Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng nhỏ vo ve như muỗi kêu lọt vào tai:
- sư tỉ, Sư tỉ, chị trốn ở đâu thế? Tiểu muội nhớ tỉ tỉ biết là dường nào,
Sao chị đến nhà em chơi, lại không đi ra để mình gặp nhau? Như thế có phải
làm mặt lạ hay Sao?
Tiếng nói đó hết Sức nhỏ bé nhưng từng câu từng chữ rõ ràng lạ thường,
chẳng phải Lý Thu Thủy thì còn ai?

Các tập/chương/hồi khác của Thiên Long bát bộ (bản mới)

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !